O nas

Witamy w  Centrum Terapii Dziecięcej. Jesteśmy pierwszą placówką na terenie Irlandii, zajmującą się diagnozowaniem i prowadzeniem terapii integracji sensorycznej w języku polskim i angielskim.

Ideą naszego centrum jest wspieranie rozwoju dzieci. Poprzez swoją pracę pragniemy wzmacniać ich mocne strony, tak aby mogły pełniej rozwijać własne możliwości, wierząc w swoją niepowtarzalną wartość.

Specjalizujemy sie w rozpoznawaniu problemów, diagnozie oraz terapii dzieci i młodzieży z:

  • różnymi zaburzeniami, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół kruchego chromosomu X, niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, inne sprzężone zaburzenia;
  • grupy ryzyka: wcześniaki, po uszkodzeniach okołoporodowych;
  • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD, ADD);
  • opóźnionym rozwojem mowy;
  • problemami emocjonalnymi i zaburzeniami koncentracji;
  • specjalnymi trudnościami edukacyjnymi;
  • problemami ruchowymi;
  • nadwrażliwością  lub zbyt małą wrażliwością na różne bodźce sensoryczne.

Centrum zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, wykorzystującą w swoich działaniach profesjonalne metody pracy oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt terapeutyczny.

Wszystkie osoby prowadzące terapię posiadają certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje. Są to zarazem osoby kochające dzieci i podchodzące indywidualnie do każdego Małego Pacjenta.

 

Nasi terapeuci

Aneta Profile
Aneta Schwieterman, M.Ed, B.Sc OT
Terapeuta Zajęciowy, Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog, Oligofrenopedagog
więcej o Anecie
55e997a380796
Curtis Schwieterman, MSW
Certified Listening Therapist, Sensory Integration Therapist, Social Worker, English Teacher
więcej o Curtis

mgr Emilia Lorenc
Analityk medyczny, Diagnosta laboratoryjny, Biolog molekularny, Doradca dietetyczny
więcej o Emilii
Aleksandra Mosiadz
mgr Aleksandra Mosiądz

Neurologopeda, Logopeda, Pedagog
wiecej o Aleksandrze