Regulaminy i płatności

Regulacje

1. Przed podjęciem terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej bądź neurologopedycznej/logopedycznej.

2. Terapeuci honorują diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej, o ile nie są one starsze niż 6 miesięcy.

3. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej. Raport zaburzeń integracji sensorycznej wydawany jest w jednym języku: w j. angielskim lub j. polskim. Raport neurologopedyczny wydawany jest tylko w j. polskim.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.

5. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.

6. Podczas zajęć obowiązuje czysty strój sportowy. Dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetkach.

7. Rodzice, dzieci oraz pracownicy kliniki proszeni są o ściągnięcie butów przed wejściem na sale terapeutyczne.

8. Każda sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Rozmowa z rodzicami na temat dziecka odbywa się przed lub po sesji terapeutycznej.

9. Efektywność terapii wymaga minimum 4 zajęć terapeutycznych w miesiącu. Najczęściej terapia SI trwa od 6 do 16 miesięcy terapeutycznych a sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu

10. Aby terapia  była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:

  • Rodzice współpracują z terapeutą, realizują jego wskazówki na podstawie  indywidualnego programu terapeutycznego,
  • Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie.

11. Rodzic, opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia oraz odbioru dziecka o ustalonej godzinie.

12. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.

13. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzenia.

14. O każdej nieobecności należy powiadomić najpóźniej 24 godziny przed ustalona terapia.

15. Opiekun ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów nie pózniej niż jeden dzień (24 godziny) przed umówionym terminem zajęć (osobiście, telefonicznie, poprzez SMSa lub e-mail skutecznie, gdzie otrzymuje potwierdzenie zwrotne).

16. Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności w dniu zajęć skutkuje utratą 100% opłaty za jedne zajęcia terapeutyczne lub  możliwością ustalenia i odrobienia zajęć w innym terminie.

 

 

 

Regulacja opłat

 

Opłata za terapie pobierana jest z góry za 5 lub 10 sesji w których dziecko będzie uczestniczyło. Terminowa wpłata jest gwaracją utrzymania terminu.

Opłaty należny uiszczać na konto Sensory Kids :

Bank of Ireland, Carlow

Nr konta : 96487430, sort code : 90-6531
BIC-BOFIIE2D,
IBAN-IE47BOFI90653196487430 

Płatność na konto należny dokonać 3 dni przed ustalonym terminem z dopiskiem  imie i nazwisko dziecka.

Dla klientów  korzystających  2 razy w tygodniu z : SI  lub terapii logopedycznej – 10 % zniżki przy płatności za 10 sesji z góry (zniżka dotyczy jednej  wybranej usługi).

Przy opłacie z góry za półroczny okres terapii klienci korzystający z terapii 1 raz w tygodniu otrzymują 10% upust na usługi Centrum Terapii Dziecięcej Sensory Kids.

Opłata za diagnozę dokonywana jest w tym samym dniu zaraz po spotkaniu.

Wydawanie zaświadczeń i opinii na prośbę pacjenta przy oplacie €20

Rachunek za terapie wystawiany jest zaraz po dokonaniu zapłaty.

Płatność na konto należny dokonać 3 dni przed ustalonym terminem z dopiskiem  imię i nazwisko dziecka.

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres email: a.schwieterman@sensorykids.ie, tel: 0851042414, c.schwieterman@sensorykids.ie, tel: 0874365899