Indywidualna Terapia wg Koncepcji NDT-Bobath

Fizjoterapia niemowląt i dzieci

Jednym z nadrzędnych warunków uzyskania pozytywnych efektów terapii jest wczesne podjęcie działań diagnostyczno-terapeutycznych.

Dzieciom, które wykazują niewielkie opóznienie psychomotoryczne lub rozwojowe wczesna rehabilitacja umożliwia w wielu przypadkach całkowite wyrównanie powstałych deficytów w krótkim czasie. Pacjenci, których rozwój jest zaburzony w większym stopniu wymagają specjalistycznej terapii przez dłuższy okres zasu oraz większego zaangażowania dziecka jak i rodziców.

Zastosowanie terapii NDT:

 • Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego różnej etiologii (w tym mózgowe porażenie dziecięce)
 • Opóźnienie rozwoju psychomotorycznego będące następstwem np: przedwczesnego porodu
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Asymetria ułożenia ciała ( np. kręcz szyi)
 • Występowanie wad wrodzonych
 • Nieprawidłowy, nieharmonijny rozwój psychomotoryczny (w tym mózgowe porażenie dziecięce

Głównym celem terapii jest normalizacja napięcia mięśniowego, wpływanie na jakość wzorców postawy oraz ruchu, kształtowanie prawidłowego mechanizmu odruchu postawy Najwazniejsze jest uzyskanie przez dziecko możliwie dużej niezależności motorycznej . Doświadczenia sensoryczno-motoryczne dziecka z zaburzonym rozwojem motorycznym są odmienne od prawidłowych i wpływają na jakość ruchu.

Celem tej terapii jest dostarczanie prawidłowych, bądź zbliżonych do prawidłowych doznań czuciowo-ruchowych, modyfikacja nieprawidłowego napięcia mięśni oraz kształtowanie reakcji prostowania i równoważnych. Wszystkie „ćwiczenia” prowadzone są za pomocą tzw. „punktów kluczowych” na ciele dziecka, którymi mogą być: głowa, barki, biodra, kończyny górne i dolne.

Zajecia odbywają się w formie zabawy, ułatwiają dziecku wykonanie danego ruchu służącego nie tylko lokomocji, ale także zabawie.

Najważniejszym etapem przed rozpoczęciem terapii jest dokładna diagnoza funkcjonalna – obserwacja sposobu poruszania się, ułożenia ciała, ocena napięcia mięśniowego i jego zmian w trakcie wykonywania czynności zamierzonych, ocena aktywności odruchowej i jakości ruchu.

Rodziców powinno zaniepokoić gdy dziecko:

 • jest zbyt spokojne lub zbyt pobudzone,
 • zaciska piąstki i rzadko je rozluźnia,
 • odgina się w jedna stronę w tzw. rogalik lub banana,
 • nie lubi leżeć na brzuchu,
 • odgina się do tylu, pręży się z baletowym ustawieniem stóp,
 • nie utrzymuje główki lub unosi ja bardzo wysoko,
 • nie przewraca się na boki, nie podpiera, nie raczkuje,
 • chodzi na palcach,
 • pojawiają się okresowe drżenia kończyn,
 • ma problem z koordynacja i równowaga,
 • ma zaburzenia koncentracji uwagi, jest nadpobudliwe.

Fizjoteriapia dzieci

Coraz więcej czasu dzieci spędzają przed telewizorem lub komputerem a coraz mniej czasu poświęcaja na aktywności ruchowe. Siedzący tryb życia, cieżkie plecaki oraz nieprawidłowa postawa podczas odrabiania lekcji powodują znaczny wzrost przypadków wad postawy. Zajęciach fizjoterapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pomagają skorygować wady, które już wystąpiły oraz wzmocnić mięśnie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wad w przyszłości.

Do najczestszych problemow u dzieci zaliczamy:

 • wady postawy: plecy okragłe, wklęsłe,plaskie, okragłe, okragło-wklesłe
 • skoliozy
 • wady stop: stopa koślawa, stopa szpotawa, stopa końsko-szpotawa, płaskostopie
 • wady kolan:kolana koślawe, kolana szpotawe
 • wady klatki piersiowej: klatka piersiowa kurza, lejkowata

Glówne metody wykorzystywane w terapii wad postawy:

 • PNF w skoliozach
 • FITS- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Fizjoterapia dorosłych

W rehabilitacji wykorzystywe sa metody takie jak: PNF, Terapia wg McKenziego,Terapia Manualna wg Briana Mulligana , Masaż Tkanek Głębokich, Terapia Punktów Spustowych,Kinesiology-taping masaż.

Fizjoterapia obejmuje:

 • zespoły bólowe stawów i kręgosłupa
 • rwa kulszowa, dyskopatie
 • bolesny bark, łokieć tenisisty/golfisty
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa
 • stany po urazach i zabiegach operacyjnych: np rekonstrukcja ACL,
 • bóle głowy pochodzenia kręgosłupowego

W czasie wizyty prowadzona jest diagnostyka fizjoterapeutyczną, terapia oraz instruktaż ćwiczeń do domu.