Skuteczność terapii SI

Podczas terapii Integracji Sensorycznej dziecko jest przeprowadzane przez aktywności, które wystawiają na próbę jego zdolności do właściwej reakcji na bodźce sensoryczne poprzez zaplanowane i zorganizowane reakcje. Terapia ma miejsce w bezpiecznym i ciekawym środowisku, a specjalistyczny zawieszany sprzęt daje dziecku możliwość integracji wrażeń płynących z układu przedsionkowego, proprioceptywnego, zmysłu dotyku, wzroku i słuchu. Terapia jest opracowywana we współpracy z dzieckiem i ma na celu spełnienie konkretnych potrzeb dziecka w zakresie rozwoju. Czynności te są tak zaprojektowane, aby wywołać autonomiczne reakcje, a także są stopniowane, aby doprowadzić do coraz wyższych poziomów organizacji, które poprawiają integrację dziecka ze środowiskiem.

Jeżeli terapia SI opiera się na rzetelnych podstawach diagnostycznych i jest odpowiednio prowadzona, to po kilku miesiącach widoczne są pozytywne zmiany w rozwoju dziecka. Często postęp ujawnia się najpierw w sferze sprawności fizycznej dziecka, a następnie w jego funkcjonowaniu emocjonalnym. Poprawie ulegają także funkcje wzrokowe, słuchowe i mowa czynna. Często rodzice stwierdzają, że ich dziecko jest spokojniejsze, lepiej zorganizowane, skoncentrowane i łatwiejsze we współżyciu. Zaczyna odnosić sukcesy w przedszkolu i szkole.

Rodzic/opiekun jest na bieżąco informowany o postępach terapii, a ich ocena należy do terapeuty. Na tej podstawie wprowadzane są korekty do planu terapii.

Terapia integracji sensorycznej jest procesem długotrwałym i zależy od wielu czynników. Można przyjąć, że najczęściej zamyka się on w okresie od roku do dwóch lat.