Marta Profile 2

Marta M. Stulka, M.Ed

Marta dołączyła do zespołu Sensory Kids w lutym 2021 roku. Jest wykwalifikowanym Nauczycielem Wychowania Fizycznego Specjalnego,Terapeutą Integracji Sensorycznej, Nauczycielem AIM i Koordynatorem Inkluzji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Marta ukończyła studia magisterskie na wydziale Wychowania Fizycznego Specjalnego na Uniwersytecie Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Otrzymała dyplom nauczyciela przedszkolnego oraz koordynatora Inkluzji na Uniwersytecie Limerick w Irlandii. Jest Terapeutą Integracji Sensorycznej w procesie uzyskiwania stopnia magistra Integracji Sensorycznej przez Uniwersytet Sheffield Hallam w Wielkiej Brytanii.

Marta ma 15-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi fizycznymi, sensorycznymi i behawioralnymi. Z lekkimi, umiarkowanymi i głębokimi ogólnymi trudnościami w uczeniu się, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami widzenia i niewidomymi, zaburzeniami słuchu, z epilepsją i porażeniem mózgowym.

Marta posiada doświadczenie w opracowywaniu indywidualnych programów terapeutyczno-edukacyjnych z zakresu szerokiej gamy metod terapeutycznych, w tym terapii Christophera Knilla, terapii Veroniki Sherborne, ćwiczeń korekcyjno-korygujących, rehabilitacji przez ruch, masażu leczniczego oraz treningu pływania, narciarstwa i żeglarstwa dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Jest także trenerem Wideotreningu Komunikacji, interwencji terapeutycznej która pomaga rodzinom i profesjonalistom w dostosowaniu się do emocjonalnych potrzeb dziecka.

Prywatnie mama dwóch dziewczynek, która uwielbia spędzać czas na łonie natury, a zwłaszcza w lesie, gdzie mieszkają dzikie stwory.