O nas

Witamy w  Centrum Terapii Dziecięcej. Jesteśmy pierwszą placówką na terenie Irlandii, zajmującą się diagnozowaniem i prowadzeniem terapii integracji sensorycznej w języku polskim i angielskim.

Ideą naszego centrum jest wspieranie rozwoju dzieci. Poprzez swoją pracę pragniemy wzmacniać ich mocne strony, tak aby mogły pełniej rozwijać własne możliwości, wierząc w swoją niepowtarzalną wartość.

Specjalizujemy sie w rozpoznawaniu problemów, diagnozie oraz terapii dzieci i młodzieży z:

  • różnymi zaburzeniami, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół kruchego chromosomu X, niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, inne sprzężone zaburzenia;
  • grupy ryzyka: wcześniaki, po uszkodzeniach okołoporodowych;
  • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD, ADD);
  • opóźnionym rozwojem mowy;
  • problemami emocjonalnymi i zaburzeniami koncentracji;
  • specjalnymi trudnościami edukacyjnymi;
  • problemami ruchowymi;
  • nadwrażliwością  lub zbyt małą wrażliwością na różne bodźce sensoryczne.

Centrum zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, wykorzystującą w swoich działaniach profesjonalne metody pracy oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt terapeutyczny.

Wszystkie osoby prowadzące terapię posiadają certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje. Są to zarazem osoby kochające dzieci i podchodzące indywidualnie do każdego Małego Pacjenta.

 

Nasi terapeuci

Aneta Profile 2
Aneta Schwieterman, M.Ed
Pedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta Zajeciowy, Certfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, Certyfikowany Terapeuta Mtody Prof. Alfreda Tomatisa, Certyfikowany Terapeuta Sluchowy Vital Links, Certfikowany Terapeuta Reki
Więcej o Anecie
55e997a380796
Curtis Schwieterman, MSc OT, MSW
Terapeuta Zajęciowy, Certfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, Certyfikowany Terapeuta Mtody Prof. Alfreda Tomatisa, Certyfikowany Terapeuta Sluchowy Vital Links, Certyfikowany Terapeuta Reki
Więcej o Curtis
Wioleta Piwecka
Wioleta Piwecka
Asystent Terapii Zajęciowej, Certfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, Certfikowany Terapeuta Reki
Więcej o Wioleta
Ewelina Mróz
Ewelina Mróz
Dyplomowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog, Logopeda
Więcej o Ewelinie