Aneta Profile

Aneta Schwieterman, mgr

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog, Oligofrenopedagog
Właściciel/Dyrektor Sensory Kids

 

Doświadczenie zawodowe

2017 – Nauczyciel Specialny Departament Edukacji 

2008 – obecnie Health Service Executive w Kilkenny (Irlandia), edukacja i terapia dzieci ze spektrum autyzmu;

2003-2005 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej

Stanowisko: Nauczyciel,pedagog, zakres: diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży z różnymi problemami w funkcjonowaniu szkolnym m.in. z trudnościami w nauce, dysleksją rozwojową, a także diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności (z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, ze przeżonymi niepełnosprawnościami);

2004 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej – Akt nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego;

2003-2004  Program Profilaktyczno-Wychowawczy SAPER czyli jak rozminowac agresję z młodzieżą w klasach gimnazjalnych dla wielu szkół m.in. Szkoła Nr 2 w Suchej Beskidzkiej, Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach, Gimnazjum w Budzowie;

 2012 – Staż diagnostyczny w Sensum Mobile w Warszawie, prowadzony przez p.Zbigniewa Przyrowskiego, psycholog kliniczny, terapeuta/instruktor senior terapii integracji sensorycznej;

Certyfikat ukończenia stażu diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej oraz rekomendacja p.Zbigniewa Przyrowskiego (psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor/senior terapii Integracji senosrycznej);

2012 – Staż diagnostyczny w Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami – OKNO w Warszawie, prowadzony przez p. Magdalenę Okrzasę, psycholog, terapeuta/instruktor integracji sensorycznej;

2014 – Wolontariat Terapii Zajeciowej (Occupational Therapy) Unique Prints Pediatric Therapy Services, Inc., Denver, Colorado, USA

 

Praktyki w trakcie studiów

2001-2002 Szkoła Podstawowa w Stryszawie

2000-2001 Zakład Karny w Wadowicach

1999-2000 Dom Dziecka w Jaszczurowej

 

Wykształcenie

2013 – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Wydział Rehabilitacji Ruchowej

Kierunek : Terapia zajeciowa (Occupational Therapy)

2001-2003 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna z elemnami profilaktyki

Poziom studiów: Magisterskie

Kolegium Nauczycielkie w Bielsku-Białej (1998-2001)

Kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna

Poziom studiów: Licencjat

Beskidzkie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Suchej Beskidzkiej (2003-2004)

Kierunek: Oligofrenopedagogika

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie

Integracja Sensoryczna I stopnia, Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej, luty 2009

Integracja Sensoryczna II stopnia, Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej,czerwiec/lipiec 2009

 

Przebyte kursy

 • Problemy odżywiania a zaburzenia sensoryczne, 8-9 pazdziernika 2015, Dublin
 • 4th European Sensory Integration Congress, 11th – 12th September 2015, Birmingham UK 
 • Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adults with Disabilities, Presented by Dr Teresa A.May-Benson, Sc.D.,OTR/L, FAOTA, June 2014
 • Astronaut Training, Presented by Mary Kawar, September 2013
 • Obronnośc sensoryczna’ – wszechstronne podejscie do leczenia, trening masażu szczotką Wilbarger,masaż dotykowy oralny, prowdzony przez autora tej metody Patricia Wilbarger oraz Julia Wilbarger, Dublin,wrzesień 2012
 • Szkolenie 'Nie- zgrane dziecko, Zrozumiec zaburzenia przetwarzania sensomotoryczne’ Carol Stock Kranowitz, Katowice, kwiecień 2012, organiz.przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie;
 • Logopedia a Integracja Sensoryczna, organiz. przez PSTIS w Warszawie, pazdziernik 2009;
 • Autyzm – zaburzenia i terapia pedagogiczna, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, organiz. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tychach, kwiecień 2004;
 • Saper, czyli jak rozminowac agresję, Centrum Edukacyjne Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Kraków, pazdziernik 2003;
 • Kurs Pierwszej Pomocy, Czerwony Krzyż, Kraków, sierpień 2008;
 • Kurs Pierwszej Pomocy FETAC 5, Irlandia, luty 2009;
 • Kurs na wychowawcę w placówkach wypoczunku, Polskie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych w Bielsku-Białej, luty 1999;
 • Masaż Lomi Lomi, Kraków, lipiec 2011

 

Organizacje

 Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie

Członek Sensory Integration Network w UK