Regulaminy i płatności

(ważny od dnia 22 czerwiec 2022)

 1. Przed podjęciem terapii SI konieczne jest zdiagnozowanie dziecka.
 2. Terapeuci honorują diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej, o ile nie są one starsze niż 6 miesięcy.
 3. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej. Raport wydawany jest w języku angielski. 
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.
 5. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
 6. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 7. Podczas zajęć obowiązuje czysty strój sportowy. Dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetkach, najlepiej antyposlizgowych.
 8. Każda sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Rozmowa z rodzicami na temat dziecka odbywa się przed lub po sesji terapeutycznej.
 9. Efektywność terapii wymaga minimum 4 zajęć terapeutycznych w miesiącu.
 10. Najczęściej terapia SI trwa od 6 do 16 miesięcy terapeutycznych a sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu.
 11. Aby terapia  była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:
  • Rodzice współpracują z terapeutą; 
  • Realizują wskazówki na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego; 
  • Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie.
 12. Rodzic, opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia oraz odbioru dziecka o ustalonej godzinie.
 13. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
 14. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzenia.
 15. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 16. Terapeuta nie ma obowiązku przypominania o ustalonym terminie  terapii, której data i godzina  zostały wcześniej uzgodnione z rodzicem/opiekunem dziecka.
 17. Godziny otwarcia Sensory Kids : od poniedziałku do soboty od godziny 9.00-19.00

REGULACJA OPŁAT :

 1. Sensory Kids umożliwia trzy formy płatności za usługę
  • Przelew na konto 3 dni przed terapią (wymagany dla wszystkich nowych klientów)
  • Płatność gotówką lub kartą terapeucie przed terapią.
  • Płatność przez telefon
 2. Opłaty należny uiszczać na  poniżej podane konto Sensory Kids.
  • Bank of Ireland
  • nr konta : 96487430,
  • sort code : 90-65-31
  • BIC-BOFIIE2D
  • IBAN-IE47BOFI90653196487430
 3. Opłaty za sesje terapeutyczne należy dokonywać z góry, za miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko będzie uczęszczało.
 4. Opłatę za diagnozę, terapię, konsultację należy uregulować przelewem na konto najpóźniej do 3 dni przed wyznaczonym terminem spotkania z dopiskiem imię i nazwisko dziecka.
 5. Dla stałych klientów istnieje możliwość płatności gotówką w Sensory Kids, po wcześniejszym ustaleniu z terapeutą.
 6. Każda kolejna wpłata za kolejne sesje terapeutyczne powinna być dokonana na ostatnich zajęciach pod koniec każdego miesiąca.
 7. Terminowa wplata jest gwarancja utrzymania terminu.
 8. Brak uiszczenia opłaty stanowi podstawę do odmowy przyjęcia dziecka na diagnozę, zajęcia terapeutyczne, konsultacje.
 9. Dla pacjentów korzystających  2 razy w tygodniu z : SI – 10 % zniżki przy płatności za 10 sesji z góry (zniżka dotyczy jednej  wybranej usługi).
 10. Przy opłacie z góry za półroczny okres terapii klienci otrzymują 10% upust na usługi Centrum Terapii Dziecięcej Sensory Kids.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. każdej nieobecności należy powiadomić najpóźniej 24 godziny przed ustalona terapią.
 2. Opiekun ma prawo odwołać zajęcia (bez ponoszenia dodatkowych kosztów nie później 24 godziny przed umówionym terminem zajęć (osobiście, telefonicznie, poprzez SMSa lub e-mail skutecznie, gdzie otrzymuje potwierdzenie zwrotne). Zajęcia odwołane należy odrobić w innym terminie wyznaczonym przez terapeutę.
 3. Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności krócej niż 24 godziny przed ustaloną sesją skutkuje opłatą w wysokości €40 oraz brakiem możliwości odrobienia usługi w innym terminie.
 4. Zajęcia odwołane przez terapeutę należy odrobić w dogodnym terminie. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę.
 5. Rodzic ma obowiązek zgłosić planowane nieobecności dziecka /np. planowane wyjazdy/ i uzgodnić w Sensory Kids ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin.

CENNIK:

 1. Diagnoza Integracji Sensorycznej + raport pisemny €320 (2  spotkania)
 2. Dieta sensoryczna / pisemny program domowy przy diagnozie €60
 3. Terapia Integracji Sensorycznej  €75 (50 minut)
 4. Konsultacja €75 (60 minut)
 5. Dieta sensoryczna / pisemny program domowy po konsultacji €120
 6. Therapeutic Listening Diagnoza Vital Links (Program Słuchowy) €310 (2 spotkania)
 7. Terapia Reki €75 (50 minut)
 8. Astronaut Traning  €75 (50 minut)
 9. Wilbarger Protocol  €150 (trening rodzica/opiekuna szczotkowania (2 spotkania).
 10. Obserwacja dziecka w szkolne (raport pisemny) €150 w zależności od lokalizacji
 11. Pisemny program szkolny / dieta sensoryczna €60
 12. Wydawanie zaświadczeń i listów €25
 13. Wypełnianie dokumentacji na życzenie pacjenta i innych formalności €15 / 15 minut

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres e-mail:   

a.schwieterman@sensorykids.ie tel. 0851042414 lub c.schwieterman@sensorykids.ie, tel. 0874365899

Sensory Kids zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie.