Program Terapeutycznego Słuchania

Program słuchowy w Sensory Kids to oparta na muzyce metoda terapeutyczna, której celem jest wspieranie osób doświadczających problemów związanych z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, słuchania, skupienia uwagi i komunikacji. Łączy on interwencję dźwiękową z działaniami integracyjnymi sensorycznie, tworząc kompleksowy program, który w skuteczny sposób sprawdza się u różnych grup osób, borykających się z wyzwaniami związanymi z przetwarzaniem sensorycznym.

Celem programu słuchowego jest poprawa następujących funkcji: modulacji sensorycznej, równowagi, percepcji ruchu, eksploracji, poczucia kompetencji fizycznych, praksji, sekwencjonowania słuchowego, kompetencji społecznych oraz języka.

Słuchanie angażuje cały mózg i wykracza poza sam zmysł słuchu. Słuchanie wykorzystuje zorganizowane wzorce dźwiękowe, oddziałując na wszystkie poziomy układu nerwowego, aby zwiększyć uwagę, równowagę, świadomość i kontrolę ciała, komunikację, zaangażowanie społeczne i organizację bodźców zmysłowych.

Przed rozpoczęciem terapii rodzice proszeni są o wypełnienie kwestionariusza dla potrzeb funkcjonalnego słuchania. Pomoże nam to lepiej zrozumieć Twoje dziecko przy formułowaniu oceny i dobraniu dla niego płyt CD. Po zakończeniu oceny i jej analizie, sporządzony zostaje raport zawierający najważniejsze punkty obserwacji, sugerowane płyty CD i powód wyboru danego albumu. Teraz można rozpocząć „słuchanie”.

Kiedy dziecko „słucha”, może być zaangażowane w codzienne aktywności lub inne zajęcia terapeutyczne. Niektóre z tych czynności mogą obejmować aparat mowy, ćwiczenia oddechowe, stymulację czucia głębokiego, dotyk lub inne aktywności, które ułatwiają i zwiększają zdolność postrzegania wrażenia zmysłowego i integrowania go w działaniu. Niektóre dzieci mogą być bardziej aktywne skacząc, wspinając się, poruszając się po torach przeszkód lub wykonując  różne skomplikowane czynności, które oddziałują na kontrolę postawy i aparatu ruchu.

W przypadku stosowania programu słuchowego wraz z Terapią Integracji Sensorycznej, poprawa jest zwykle widoczna w obszarze:

  • języka receptywnego i ekspresyjnego, w tym artykulacji,
  • automotywacji,
  • świadomości otoczenia,
  • stabilności postawy,
  • świadomości przestrzennej,
  • inicjacji zachowania w zabawie,
  • inicjacji interakcji werbalnej
  • modulacji snu, jedzenia, zmęczenia, czujności i emocji,
  • stabilności

Celem programu słuchowego jest poprawa następujących funkcji: modulacji sensorycznej, równowagi, percepcji ruchu, eksploracji, poczucia kompetencji fizycznych, praksji, sekwencjonowania słuchowego, kompetencji społecznych oraz języka.