LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZABURZEŃ SENSORYCZNYCH (W KAŻDYM WIEKU) – ZABURZENIA RUCHOWE O PODŁOŻU SENSORYCZNYM (SBMD) – DYSPRAKSJA/h1>

Sygnały ostrzegawcze dla dyspraksji

Dziecko z dyspraksją ma niektóre z następujących objawów:

 • późno zaczęło siadać, turlać się, czołgać, chodzić i/lub biegać
 • wydaje się niezdarne
 • ma trudności z czynnościami ruchowymi, które wymagają więcej niż jednego kroku
 • ma problem z wymyślaniem nowych aktywności
 • wybiera te same zabawy
 • ma problemy z rozpoczynaniem i kończeniem czynności
 • jest podatne na wypadki
 • potyka się lub wpada na przedmioty
 • zapisywanie rzeczy zajmuje mu dużo czasu
 • ma problem z uporządkowaniem biurka i tornistra
 • jest często zapominalskie
 • łatwo się gubi
 • dłużej trwa u niego opanowanie umiejętności takich jak jazda na rowerze, wiązanie sznurowadeł, ubieranie się, pisanie liter, łapanie piłki
 • nie lubi sportów
 • może mieć tendencję do izolowania się
 • ma problemy z motoryką dużą
 • ma trudności z motoryką drobną
 • ma trudności z uogólnianiem umiejętności

 

Informacje na temat listy kontrolnej SPD dostarczone zostały przez Centrum Terapii Dziecięcej Hopscotch