LISTA KONTROLNA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO (W KAŻDYM WIEKU) – ZABURZENIA MODULACJI SENSORYCZNEJ (SMD)

1. Sygnały ostrzegawcze dla nadwrażliwości dotykowej

Dziecko z nadwrażliwością dotykową ma niektóre z następujących objawów:

 • unika dotykania twarzy
 • nie lubi być trzymane na rękach
 • ma trudności z zabiegami pielęgnacyjnymi (obcinanie włosów i paznokci)
 • nie lubi mycia włosów
 • nie lubi brania prysznica
 • może reagować agresywnie na nieoczekiwany dotyk
 • nie lubi być dotykane nawet w przyjazny sposób
 • nie lubi być całowane
 • unika zabrudzenia się w zabawie
 • unika chodzenia boso
 • preferuje długie rękawy i spodnie nawet w upalne dni
 • ma wyjątkowo silne łaskotki
 • wycofuje się z sytuacji
 • unika siedzenia blisko innych dzieci

2. Sygnały ostrzegawcze dotyczące dysfunkcji przedsionkowej

Dziecko z dysfunkcją przedsionkową – wysoką tolerancją na ruch, ma niektóre z następujących objawów:

 • wydaje się być „w ruchu” przez cały czas
 • ma trudności z siedzeniem w bezruchu
 • musi być w ruchu, aby normalnie funkcjonować
 • ma trudności ze skupieniem uwagi
 • pragnie intensywnych doznań ruchowych, takich jak skakanie po łóżku i meblach
 • podejmuje nadmierne ryzyko podczas zabawy
 • wydaje się być podatne na wypadki
 • nie doświadcza zawrotów głowy tak szybko, jak inne dzieci
 • lubi wirować przez długi czas

Dziecko z dysfunkcją przedsionkową – niepewnością grawitacyjną, ma niektóre z następujących objawów:

 • staje się niespokojne, gdy jego stopy odrywają się od ziemi
 • bardzo boi się upadku
 • boi się wspinania
 • unika przyrządów na placach zabaw
 • nie lubi być w pozycji głową w dół lub z głową odchyloną do tyłu
 • unika skakania
 • jest bardzo ostrożne podczas wchodzenia i schodzenia po schodach
 • wydaje się powolne w nowych dla siebie ruchach
 • unika chodzenia po nierównych powierzchniach

3. Sygnały ostrzegawcze dla dysfunkcji proprioceptywnych

Dziecko z dysfunkcją proprioceptywną ma niektóre z następujących objawów:

 • ma trudności ze świadomością ciała
 • ma trudności z planowaniem nowych ruchów
 • ma trudności z rozpoznaniem, gdzie znajduje się jego ciało w stosunku do innych i przedmiotów
 • stale gryzie przedmioty
 • tupie stopami po podłodze podczas chodzenia
 • celowo wpada na przedmioty
 • zbyt lekko trzyma ołówek
 • mocno naciska na papier podczas pisania
 • ma trudności z pismem odręcznym i rysowaniem
 • używa dużej siły podczas zabawy zabawkami i może je psuć
 • ma trudności z podnoszeniem przedmiotów

4. Sygnały ostrzegawcze dla dysfunkcji przetwarzania wizualnego

Dziecko z dysfunkcją przetwarzania wizualnego ma niektóre z następujących objawów:

 • nie umie pozostawać w linii podczas kolorowania lub pisania
 • narzeka na podwójne lub rozmyte widzenie
 • ma trudności z układaniem puzzli
 • ma trudności z przepisywaniem z książek
 • ma trudności ze znalezieniem czegoś w szufladzie
 • ma trudności z podążaniem za poruszającym się obiektem
 • pomija słowa podczas czytania
 • może wydawać się „zdezorientowane”
 • ma trudności z zadaniami motoryki drobnej
 • nie rozumie pojęć prawo/lewo, góra/dół
 • odwraca litery i cyfry
 • czuje się niekomfortowo przy poruszających się przedmiotach i ludziach

5. Sygnały ostrzegawcze dla dysfunkcji przetwarzania słuchowego

Dziecko z dysfunkcją przetwarzania słuchowego ma niektóre z następujących objawów:

 • łatwo rozprasza się hałasem
 • ma trudności ze skupieniem uwagi
 • wydaje się nie rozumieć tego, co zostało powiedziane
 • denerwuje się w hałaśliwych miejscach
 • wydaje się trudne do zrozumienia podczas mówienia
 • ma trudności z jednoczesnym patrzeniem i słuchaniem
 • mówi donośnym głosem
 • ma ubogie słownictwo
 • ma trudności z czytaniem
 • zakrywa uszy, aby chronić się przed dźwiękiem

6. Sygnały ostrzegawcze dla dysfunkcji zmysłu węchu (dysfunkcja olfaktoryczna)

Dziecko z zaburzeniami węchu ma niektóre z następujących objawów:

 • reaguje negatywnie lub nie lubi zapachów, których inne dzieci nie zauważają
 • odmawia spożywania niektórych pokarmów ze względu na ich zapach
 • jest wybredne przy jedzeniu
 • ma mdłości od zapachów w toalecie
 • przeszkadza mu/irytuje je zapach perfum lub wody kolońskiej
 • przeszkadza mu zapach w supermarkecie
 • może odmawiać zabawy zabawkami ze względu na ich zapach

7. Sygnały ostrzegawcze dla dysfunkcji zmysłu smaku

Dziecko z zaburzeniami smaku ma niektóre z następujących objawów:

 • łatwo dławi się jedzeniem o określonych teksturach
 • unika pewnych smaków
 • jest wybredne przy jedzeniu
 • ma zachcianki na określone pokarmy
 • może gryźć lub lizać przedmioty nie nadające się do spożycia
 • wkłada przedmioty do ust
 • ma trudności z ssaniem, żuciem i połykaniem

8. Reakcje społeczne i emocjonalne

Dziecko z zaburzeniami modulacji sensorycznej może wykazywać niektóre z następujących reakcji społecznych/emocjonalnych:

 • niska samoocena
 • niska pewność siebie
 • może wydawać się niespokojne
 • ma trudności z tolerowaniem zmian w ustalonym harmonogramie dnia
 • ma ścisły porządek dnia
 • ma trudności z zabawą z innymi dziećmi
 • łatwo się denerwuje
 • nie upiera się przy zadaniach/łatwo się poddaje
 • jest uparte lub niechętne do współpracy
 • ma częste napady złości
 • ma trudności z nawiązywaniem znajomości
 • nie wyraża emocji
 • potrzebuje wskazówek od dorosłych do zabawy
 • prosi o wsparcie dorosłych
 • ma trudności z interakcjami z innymi dziećmi
 • przeskakuje z jednej czynności do drugiej

 

Informacje na temat listy kontrolnej SPD dostarczone zostały przez Centrum Terapii Dziecięcej Hopscotch