Video

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej zawiera listę certfikowanych terapeutów SI

1. O integracji sensorycznej

Fragment programu „Sekrety Mądrej Niani TVN style, 2009 r.

 

2. Co to jest Integracja sensoryczna?

Wyjaśnia Zbigniew Przyrowski – psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej.

 

3. Zaburzenia Integracji sensorycznej

Wyjaśnia Zbigniew Przyrowski – psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej.

 

4. Co to jest dyspraksja?

Wyjaśnia Zbigniew Przyrowski – psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej.